Disclaimer

Puppy Village

Puppy Village VOF (Kamer van Koophandel: 73840831), hierna te noemen Puppy Village, verleent je toegang tot www.puppyvillage.nl (“de Puppy Village website”) en nodigt je uit het aangebodene te kopen.

Puppy Village behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen aan haar gebruikers. 

Beperkte aansprakelijkheid

Puppy Village spant zich in om de inhoud van de Puppy Village website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Puppy Village website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Puppy Village.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Puppy Village website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Puppy Village. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Puppy Village website. Puppy Village oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op de Puppy Village website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Puppy Village nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Puppy Village en haar bezoekers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Puppy Village, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overige

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.