Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht

Als consument heb je het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kan je datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals je dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kan je het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heb je meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij je daarvoor kosten in rekening brengen. Het herroepingsrecht is géén gebruikstermijn.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je, of een door jou aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als je in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden besteld hebt, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop je het laatste product of onderdeel hebt ontvangen. Op het moment dat je met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht verzoeken wij gebruik te maken van ons digitale modelformulier. Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij je per e-mail een ontvangstbevestiging sturen. Binnen uiterlijk 14 dagen na het invullen van het digitale retourformulier dienen de producten terug gestuurd te zijn. Wij verzoeken je het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

Nadat je gebruik hebt gemaakt van het herroepingsrecht ontvang je alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen veertien dagen terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je de bestelling betaald hebt, tenzij je een andere methode met ons afspreekt. Je draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten circa € 6,99 zullen bedragen voor pakketpost.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor: producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, zoals puppy training pads.

Modelformulier Herroepingsrecht (print)

Wil je geen gebruikmaken van ons digitale modelformulier? Dan kun je ook ons modelformulier downloaden.